The Twelve Benefits of Communion from the Chalice

Author Jakoubek ze Stříbra (Iacobellus de Misa)
Genre Treatise
Keywords Communion under both kinds, Eucharist, Iacobellus de Misa, treatise
Title (in Czech) Dvanáctero užitků přijímání z kalicha
Title (in English translation) The Twelve Benefits of Communion from the Chalice
Editor Irena Fuková – Andrea Hlaváčová Svobodová
Translator Petr Kurfürst – Sarah Gráfová – Jan Čermák
Edited source Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 4557, ff. 90r–97v
Introduction Andrea Hlaváčová Svobodová
TEI P5 XML Encoding Michal Mocňák – Ondřej Tichý
Summary of content A eucharistic treatise defending communion under both kinds and discussing frequent communion in general.
Show edition

Introduction to the Text

The treatise lacks title in the manuscript, so we use the title introduced by František M. Bartoš, who was the first to attribute authorship to Jakoubek (cf. Bartoš 1925, p. 41), and thereafter used by Pavel Spunar (cf. Spunar 1985, p. 244). Previous scholars considered it to be the work of Jan Hus (cf. Menčík 1880, p. 57), or anonymous (cf. Dobiáš 1881, pp. 52–60).

Introduction to the Source

There is only one known copy of the text from the second third of the 15th century (Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 4557, ff. 90r–97v; not available online).

About this Edition

The given transcription by Irena Fuková has been revised and edited only in details by Andrea Svobodová. Draft translation of the text was made by Petr Kurfürst, the present version takes into account the comments of Sarah Gráfová and Jan Čermák.

Existing Editions

O dvanácti užitciech z přijímánie hodného těla a krve pána Jezu Krista, Ferdinand Menčík (ed.), in: Rozmanitosti. Příspěvky k dějinám starší české literatury 1, Jičín 1880, s. 57­–64 [standardized transcription].

Dva rukopisy z počátku 15. století, Josef Dobiáš (ed.), Časopis historický se zvláštním zřetelem k duchovnímu vývoji našeho lidu 1, 1881, s. 52–64 [semi-diplomatic transcription].

Jakoubek ze Stříbra: [Dvanáctero užitků přijímání z kalicha], Irena Fuková (ed.), Praha 2011 [standardized transcription]. Available at: https://vokabular.ujc.cas.cz/edice/JakKal

Existing translations

none

Further Reading

Spunar, Pavel: Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Paragensem conditam illustrans 1, Wrocław 1985, no. 668, p. 244.

Vooght, Paul de: Jacobellus de Stříbro (1429): premier théologien du hussitisme, Louvain 1972, p. 167.

Bartoš, František Michálek: Literární činnost M. Jakoubka ze Stříbra, Praha 1925, no. 49, p. 41.

Edition


MECZ [online], The Twelve Benefits of Communion from the Chalice, ed. Jakoubek ze Stříbra (Iacobellus de Misa), trans. Petr Kurfürst – Sarah Gráfová – Jan Čermák. KREAS Faculty of Arts, Charles University, Retrieved 17.04.2024, from https://mecz.kreas.ff.cuni.cz/publication/the-twelve-benefits-of-communion-from-the-chalice/ Bibtex citation

You might be interested in

The Judas Legend

Author: unknown

The Weaver

Author: unknown

Merry Magdalene’s play

Author: unknown